HIGH VOLTAGE (anodijännite) MITTARI 0-5 kVdc

 

Mitoitusta

Ajatus mittarin tekemiselle lähti vanhasta analogisesta virtamittarista. Mittarin läpi kulkeva virta täydellä näyttämällä on noin 80 µA.

Viiden kilovoltin jännite on ensin pienennettävä. Jännitejako toteutetaan kymmenellä 470 kΩ ja yhdellä 4700 Ω vastuksella.

Tällöin jännite R11:n vastuksen yli on 5000 V / (10 * 470000 Ω + 4700 Ω) * 4700 Ω = 5 V.

Vastuksien R1-R10 yli vaikuttaa noin 500 V:n jännite vastusta kohden. Tehoa kuluu noin 0.5 W per.vastus.

Mittarin shunttivastus RV2 on trimmeri, jonka koko oltava vähintään 5 V / 0,00008 A = 63 kΩ

Mittarin napoihin on kytketty diodit suojaamaan mittaria mahdolliselta ylijännitteeltä.

 

Huom! Mittalaitteen kotelo on tehty eristävästä materiaalista, eikä miinusta ole kytketty runkoon kuten piirikaaviossa.